بعد از تمرین چه باید خورد ؟

بعد از تمرین چه باید خورد ؟ ✅۱⃣استفاده از پروتئین زود جذب بعد از تمرین بدن نیازمند مقدار زیادی پروتئین برای بازیابی بافت های آسیب دیده خود میباشد …

تغذیه ورزشکاران

تغذیه ورزشکاران : چه ورزشکار حرفه ای باشید و چه مبتدی , به هرحال نوع تغذیه روی عملکرد ورزشی شما تاثیرگذار است .  یک رژیم غذایی مناسب می تواند در

خط راست