غذاهای نشاط آور و کسالت آور را بهتر بشناسید

  میان وعده های نشاط آور:  این غذاها انرژی مازاد را برای بدن شما فراهم میکند و حال عمومی شما راخوب میکند.خوردن یا نخوردن برخی غذاها میتواند با استرس- بی

اضافه وزن و چاقی و مشکلات آن در بارداری

اضافه وزن و چاقی یکی از بزرگترین مشکلات بهداشتی و عامل خطر برای بسیاری از بیماری های دوران بارداری است. طی مطالعات انجام شده در ایران حدود۴۰% زنان در سنین باروری

هندوانه: فواید سلامتی، مخاطرات، حقایق تغذیه ایی

  هندوانه از گروه خیار، کدو و کدو تنبل است و اولین محل کشت آن احتمالا” صحرای کالاهاری افریقا بوده است.اولین اثرات کشت و برداشت هندوانه مربوط به ۵۰۰۰سال پیش