پس از کاهش وزن چه کارهایی انجام دهیم که وزنمان ثابت بماند؟

مهمترین عامل برای اینکه بتوانید بعد از کاهش وزن در تثبیت وزن خود موفق باشید این است که

dreamstime_m_32061992

مهمترین عامل برای اینکه بتوانید بعد از کاهش وزن در تثبیت وزن خود موفق باشید این است که تغییرات رفتاری ایجاد شده طی دوره کاهش وزن خود را ثابت نگه دارید.روش زندگی تان را اصلاح کنید. عادت کنید مواد مضر نخورید و قبل از سیر شدن میز غذا را ترک کنید.

به عنوان مثال برای تثبیت وزن نیز باید حتماً میزان و نحوه غذا خوردن خود را بتوانید تحت کنترل داشته باشید. متاسفانه خیلی از افراد در این مورد ناموفق هستند. این امر می‌تواند به نوع رژیم به کار گرفته شده نیز مرتبط باشد. به طوری که افرادی که از رژیم‌های سخت و غیر استاندارد استفاده می‌کنند و کاهش وزن شدیدی را نیز در مدت زمان کوتاهی تجربه می‌نمایند، عموماً در ادامه این رفتار ناموفق هستند.

نکته دیگر برای موفقیت در تثبیت کاهش وزن آنست که حتماً بعد از دوران رژیم نیز ورزش و فعالیت بدنی را فراموش نکنید. افرادی که در دوران رژیم کاهش وزن ، ورزش را انجام می‌دهند ، ولی پس از کاهش وزن از ادامه ورزش به هر دلیلی سرباز می‌زنند، معمولاً به سرعت به وزن اولیه باز می‌گردند. پیاده روی میتواند به عنوان ورزش غالب در برنامه روزانه وجود داشته باشد، پس این بهانه که شما وقت رفتن به ورزشگاهها برای انجام ورزش را ندارید، قابل قبول نخواهد بود چرا که شما می‌توانید با یک ساعت پیاده روی در روز، وزن کاهش یافته خود را تثبیت نمایید.

 

به طور کلی باید بگوییم که کاهش وزن به دنبال یک رژیم لاغری کمتر از ۵۰ درصد  موفقیت است و مهمتر از آن تثبیت وزن کاهش یافته است. اگر به دنبال تثبیت کاهش وزن خود پس از پایان رژیم هستید: اولاً باید تغییرات رفتاری قابل تحملی را در طی دوره رژیم برای خود انتخاب کنید، – ثانیاً با ادامه رفتارهای تغذیه‌ای سالم و نیز فعالیت بدنی به تثبیت وزن خود کمک کنید.

 

ثبت دیدگاه