سوالات متداولاسترس چاق کننده است؟
کم کال عضو سایت asked 2 سال ago

استرس به خودی خود چاق کننده نیست بلکه بعضی افراد در موقعیت های استرس زا برای فرار از این موقعیت به غذا پناه می برند و دچار پرخوری می شوند و غذاهای شیرین و پر چرب مصرف می کنند برای غلبه بر استرس می توانید به راهکارهای ارائه شده در کتاب و در زمینه پرخوری عصبی مراجعه کنید.