سوالات متداولبا این که باشگاه می روم، وزنم زیاد شده است چرا؟
کم کال عضو سایت asked 2 سال ago

می دانیم که فعالیت بدنی باعث افزایش توده عضلانی می شود. امکان دارد که چاق نشده باشید بلکه به دلیل افزایش در توده عضلانی این افزایش وزن را مشاهده کرده اید. رعایت رژیم غذایی از طریق کاهش بافت چربی باعث کاهش وزن می شود و ورزش باعث تسریع در این فرآیند می شود ولی ورزش به تنهایی تضمینی برای کاهش وزن نیست.