سوالات متداولمن دچار پرخوری استرسی هستم چه کار باید بکنم؟
کم کال عضو سایت asked 3 سال ago

زمان استرس و دلیل آن را شناسایی کنید خود را از موقعیت دور کرده و دنبال راه حلی به غیر غذا باشید، دوش بگیرید، آهنگ مورد علاقه تان را گوش کنید، با دوستانتان تماس بگیرید و یا پیاده روی کنید. نفس عمیق بکشید و چند بار این حرکت را ادامه دهید. سعی کنید غذاها را از جلوی چشمانتان برداشته در کابینت و کمد نگهداری کنید.