سوالات متداولمن نمی خواهم کسی بداند که رژیم دارم؟
کم کال عضو سایت asked 3 سال ago

اگر رژیم های مختلفی گرفته اید ولی به دلیل غیر اصولی بودن و شکست در آن ها، نگران هستید و مورد سرزنش بقیه قرار گرفته اید مطمئن باشید که با رعایت برنامه غذایی کم کال که اصولی و علمی بوده کاهش وزن شما تضمینی و ماندگار است. بسته های غذایی فرستاده شده برای شما بر چسب رژیمی و لاغری ندارد و فقط لوگوی کم کال روی آن چاپ شده است. چنانچه می خواهید کسی از رژیم شما خبر دار نشود، راجع به آن با کسی صحبت نکنید و دلیل کم خوراکی خود را بی میلی و اشتهای کم بیان کنید.