?مواد غذایی سرشار از فیبر ?

??فیبرها به کاهش سطح کلسترول ،جلوگیری از یبوست و بهبود هضم کمک زیادی میکنند.????
❗️ایرانیها به مقدار کافی این ماده را دریافت نمیکنند. به طور میانگین ما کمتر از نصف مقداری که باید دریافت کنیم از فیبرها استفاده میکنیم.
بیشتر غلات غنی شده منابع خوب فیبر هستند…