دارو های چاق کننده : داروهایی که در زیر به آنها اشاره می شود بر اساس تحقیقات نقش بسزایی در اضافه وزن دارند و در مصرف آنها باید مواظب بود و اگر با اضافه وزن روبرو شدید یا به پزشک معالج مراجعه نمود تا در صورت امکان نوع دارو تعویض شود یا در کنار آنها از رژیم های غذایی مناسب و ورزش استفاده شود .
در اینجا به ذکر تعدادی از داروهایی که در چاقی نقش دارند می پردازیم …