بیماری های ناشی از چاقی

همانطور که می دانید چاقی در بوجود آمدن بسیاری از بیماری ها نقش دارد و در صورتیکه که کنترل نشود می تواند خسارت های جبران نا پذیری را به وجود بیاورد ، در زیر بیماری هایی که به علت چاقی احتمال بروز آنها زیاد می باشد اشاره می کنیم و امیدواریم با رعایت نکات لازم همه ما از آنها به دور بمانیم .